Телефони за връзка

02-439-5795

 
  Абонаментни пакети
Дейности по поддръжката Мини Оптима Екстра
Безплатна помощ и консултации по e-mail Да Да Да
Безплатна поддръжка на принтери, скенери и други периферни устройства Да Да Да
Осигуряване дистанционен достъп до компютрите на служителите Да Да Да
Предпазване от нежелана поща   Да Да
Безплатна поддръжка на пощенски сървър   Да Да
Безплатна поддръжка на Firewall под FreeBSD     Да
Безплатна поддръжка на файлов сървър     Да
Гарантиран срок за реакция при нужда от посещение за решаване на инцидентен проблем извън планираните безплатни посещения 24 часа 6 часа 4 часа
Отстраняване на проблеми чрез системата ни за дистанционна поддръжка
Безплатна помощ и консултации по телефон и Skype
до 2 часа месечно включено включено
Проверка за вируси и актуализация на антивирусния софтуер ежедневно ежедневно ежедневно
Проверка и обновяване на операционната система веднъж месечно два пъти месечно ежедневно
Проверка на защитата от Интернет атаки при нужда при нужда при нужда
Архив на фирмена поща и документи веднъж месечно два пъти месечно веднъж седмично
Проверка за наличие и отстраняване на Spyware и Adware веднъж месечно два пъти месечно веднъж седмично
Месечна такса за един компютър (до 2 компютърни системи) 45 лв. - -
Месечна такса за един компютър (от 3 до 5 компютърни системи) 32 лв. 42 лв. 70 лв.
Месечна такса за един компютър (от 6 до 10 компютърни системи) 29 лв. 39 лв. 67 лв.
Месечна такса за един компютър (от 11 до 15 компютърни системи) 27 лв. 37 лв. 65 лв.
Месечна такса за един компютър (над 15 компютърни системи) 25 лв. 35 лв. 63 лв.
Посещение до един час извън месечния абонаментен план 39 лв. 37 лв. 33 лв.
Всеки следващ час при посещение извън месечния абонаментен план 24 лв. 22 лв. 19 лв.
Доплащане за неограничен брой извънредни посещения за отстраняване на проблеми (продължителност до два часа) - 90 лв. 90 лв.
Доплащане за неограничена по време дистанционна поддръжка 42 лв. - -
 

Калкулатор

Абонаментен пакет Бр. компютри
   
Цена за месечна поддръжка


Всички цени важат за компютърни системи, които се намират на един адрес.
Цените са с включен ДДС.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg