Телефони за връзка

02-439-5795

Вашите данни са изложени на различни рискове, които лесно могат да доведат до загубата им. Ето кратка информация за най-често разпространените.

Хардуерен дефект

Непоправим дефект на твърдия диск може да доведе до безвъзвратна загуба на намиращите се на него данни. Т.к. твърдия диск съхранява Вашите програми и данни, това е хардуера, чиято загуба е най-болезнена.

Заразяване с вирус

Вирусите лесно могат да причинят загуба на данни - загуба, причинена директно от вируса или при увреждане на програма, в резултат на усилията да се почистят вирусите от системата.

Увреждане на файловата система

Файловите структури, използвани за съхранението на програмите и данните на твърдия диск могат да се увредят по много начини. В някои случаи този увреждане може да доведе до загуба на данни, особено ако дискът не е поддържан както трябва и файловата система не е проверявана редовно за грешки и проблеми.

Случайно изтриване

Както всички хора, така и компютърните потребители правят грешки. Една от най-често разпространените е неволното изтриване на файлове от твърдия диск. Има много различни механизми за защита и инструменти за възстановяване на изтритите файлове, но понякога може да изтриете файл и да си спомните няколко дни по-късно, че всъщност Ви трябва. В такава ситуация архивът често е единственото нещо, което може да Ви спаси.

Случайно изтриване може да се получи дори и в отделен файл. Ако например сте правили редакция на много голям документ е възможно да изтриете голяма част от него и по-късно да откриете, че тя всъщност Ви трябва. Ако имате архив с по-стари версии на файла, лесно ще можете да го възстановите.

Вътрешни заплахи

Служителите също представляват риск. От една страна е налице рискът от някой, който умишлено може да навреди на компанията или да открадне информация. Но по-често проблемът е невежество или възможността някой, който не би трябвало да има достъп до дадена информация да успее да я получи. Затова е важно да се даде добра основа за сигурността като се обучат служителите.

Комбинацията от недвусмислена политика по сигурността, добре обучени служители и добри практики гарантира, че всеки може да следва тези предписания. Това намалява риска от както от неволно увреждане, така и от преднамерено. Гарантирането на вътрешната информационна сигурност изисква освен общите мерки за сигурност и някои специфични. Например поверителната информация никога не трябва да бъде достъпна за целия персонал, а само за онези, които се нуждаят от нея.

Кражба

Много потребители на компютри не разглеждат възможността от кражба като опасност за техните данни (макар че повечето хора, които използват лаптопи обикновено са наясно с този риск). Дори при настолните компютри винаги съществува риск целият компютър да изчезне.

Важно е да не забравяте тази възможност, т.к. някои видове архив няма да ви защитят по никакъв начин от кражба. Застраховката на компютъра от кражба ще ви позволи да замените системата, но няма да плати за възстановяването на данните Ви.

Саботаж

Това важи само за компютри в работна среда. Саботажът от недоволни служители става все по-актуален проблем. Внимателно проектираната програма за архив е единствената защита срещу знаещ човек, който е решен нарочно да причини загуба на данни (а понякога, дори архивите не са достатъчни).

Природно бедствие

Пожар, наводнение, земетресение, ураган, светкавица и много други могат да доведат до увреждане на компютъра и всичко, което е на него.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg