Телефони за връзка

02-439-5795

Предлаганите от нас компютърни услуги могат да бъдат извършвани и еднократно. В този случай не се обвързваме в договорни отношения и предоставянето на услугите не води до задължения от ваша страна да се обърнете към нас при следващ проблем. От своя страна нашият екип изпълнява конкретните задачи, за които е повикан, но не поема ангажимент към постоянната работоспособност на техниката Ви, нито към срок за реакция при следващи проблеми.

Услуга Цена
Посещение на място 21 лв.
Общи софтуерни услуги - За започнат час: Инсталиране на софтуерeн продукт, Инсталиране и настройка на driver (със софтуер на клиента) 31 лв.
Инсталиране и настройка на пощенски сървър (със софтуер на клиента) 490 лв.
Инсталиране и настройка на Windows сървър (със софтуер на клиента)
980 лв.
Инсталиране и настройка на Firewall под Linux 170 лв.
Инсталиране и настройка на Firewall под Windows (със софтуер на клиента) 290 лв.
Инсталиране на нов компютър, включващо инсталиране на операционна система, драйвери, офис пакет, антивирусна защита, защита от шпионски и рекламен софтуер; друг приложен софтуер (със софтуер на клиента); настройки за връзка към Интернет (ако е налична); настройка на периферните устройства 80 лв.
Преинсталиране на компютър, включващо архив на всички данни, инсталиране на операционна система, драйвери, офис пакет, антивирусна защита, защита от шпионски и рекламен софтуер; друг приложен софтуер (със софтуер на клиента); възстановяване на данните; настройки за връзка към Интернет (ако е налична); настройка на периферните устройства
130 лв.
Инсталиране и настройка на електронен подпис, включващо инсталиране на необходимите драйвери и софтуер за управление на елекронния подпис; настройка на имейла; настройка на всички необходими компоненти за приложенията на НАП и НОИ; помощ за регистрация в страниците на НАП и НОИ 62 лв.

 

При посещения в събота, неделя и официални празници има надбавка от 50% върху цените на предлаганите услуги

Цените са с включен ДДС.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg